top of page
Pot on Gas Burner

Privaatheidsbeleid

Verwys asseblief hieronder na ons verbintenis tot u in terme van die POPI-wet.  

 

DEFINISIES

"Gebruiker" 'n persoon wat rekenaarsagteware en/of materiaal gebruik en/of toegang verkry via die  www.gtbappliances.co.za  webwerf; 
" www.gtbappliances.co.za " Hierdie webwerf, sy borge, affiliasies en skeppers;
 
"Data" beteken enige data (insluitend persoonlike inligting) wat aan
  www.gtbappliances.co.za deur 'n gebruiker; 
"Persoonlike inligting" Insluitend, maar nie beperk nie, enige data of inligting oor 'n identifiseerbare gebruiker, insluitend 'n e-posadres;
 

 

INLEIDING

www.gtbappliances.co.za wil jou help om jou privaatheid op die internet te handhaaf.  www.gtbappliances.co.za  het hierdie Privaatheidsbeleid geformuleer om te verduidelik hoe  www.gtbappliances.co.za  data insamel en vir watter doeleindes. 
In hierdie ooreenkoms, tensy die teendeel blyk, sal die enkelvoud die meervoud insluit en omgekeerd, sal enige verwysing na enige geslag ook die teenoorgestelde geslag insluit en enige verwysing na 'n natuurlike persoon, sal regspersoon insluit en omgekeerd.
 

 

INSAMELING VAN DATA

As 'n gebruiker registreer by  www.gtbappliances.co.za  deur 'n indieningsvorm te voltooi, insluitend maar nie beperk nie tot 'n nuusbriefregistrasievorm, 'n inligtingnavraagvorm of 'n registrasie om toegang tot 'n wagwoordbeskermde sone te verkry, is 'n gebruiker nie anoniem nie  www.gtbappliances.co.za . Vir die doeleindes van aanlyn-aankope kan 'n gebruiker ook gevra word om die nodige persoonlike inligting te verskaf om 'n kredietkaart of betaling via 'n betaalpoort te verwerk.
Inligting ingesamel deur
  www.gtbappliances.co.za  word in 'n veilige bedryfsomgewing gestoor wat nie vir die publiek beskikbaar is nie. 
Indien 'n gebruiker nie enige persoonlike identifiserende inligting wil indien nie, moet die gebruiker geen inligting binne die indieningsvormvelde op
  www.gtbappliances.co.za . 
www.gtbappliances.co.za het geen motief of voorneme om kontakdata in te samel van besoekers wat onder die ouderdom van 13 is nie en sou verkies dat ouerdata eerder namens 'n kind onder die ouderdom van 13 verskaf word.
 
Dit is die aard van die internet en webwerwe wat
  www.gtbappliances.co.za  by verstek rekords Gebruikersinligting op  www.gtbappliances.co.za bedienerverkeer verslae vanaf die blaaier wat die gebruiker gebruik om te bekyk  www.gtbappliances.co.za  insluitend 'n IP-adres en watter webblaaie besoek is. 
www.gtbappliances.co.za
  gebruik koekietegnologie. Koekietegnologie bestaan uit spoorelemente van data wat op die Gebruikersrekenaar se hardeskyf gestoor word en wat inligting oor die Gebruiker bevat, sodat die Gebruiker volgende keer besoek  www.gtbappliances.co.za  die koekie herken die Gebruikers se vorige besoek.  

 

GEBRUIK VAN DATA

Gebruikers van  www.gtbappliances.co.za  verstaan en stem in dat om sekere dienste of funksies aan te bied,  www.gtbappliances.co.za moet persoonlike inligting oor Gebruikers insamel en gebruik. 
www.gtbappliances.co.za
  kan aan 'n gebruiker boodskappe per e-pos en/of SMS stuur oor hul rekening. 
Dit is 'n opsionele voorwaarde van 'n gebruiker wat data indien
  www.gtbappliances.co.za  wat gebruikers instem om toekomstige promosieboodskappe van te ontvang  www.gtbappliances.co.za  per e-pos en/of SMS of om te onttrek van toekomstige kommunikasie. 'n Gebruiker kan enige tyd kies om te onttrek van promosieboodskappe deur te kontak  www.gtbappliances.co.za  of die uittekenskakel of instruksies oor toekomstige kommunikasie te volg. 
www.gtbappliances.co.za
  gebruik koekie-tegnologie en genereer en stoor gebruiker- en sessie-ID na die gebruikers se internetblaaier en rekenaar om webwerfgebruik van die gebruiker op te spoor en te ontleed.  www.gtbappliances.co.za  doen dit om enige tegniese probleme met die werking van te kan identifiseer  www.gtbappliances.co.za  en om dit reg te stel om 'n beter aanlyn ervaring vir die gebruiker te verseker.  

 

GEMAGTIGDE TOEGANG TOT DATA

www.gtbappliances.co.za  mag inligting aan enige gemagtigde beampte bekend maak indien dit deur die wet vereis word of as dit vereis word om die veiligheid van ander te beskerm  www.gtbappliances.co.za Gebruikers of die publiek, of as www.gtbappliances.co.za glo dat sodanige optrede nodig is om te beskerm en te verdedig  www.gtbappliances.co.za  regte of eiendomme. 
www.gtbappliances.co.za sal nie persoonlike inligting verkoop, verhuur, deel of versprei aan enige ander entiteit as derde partye wat noodsaaklik is in die administrasie van
  www.gtbappliances.co.za en die verskaffing van goedere of dienste wat deur die Gebruiker versoek is, insluitend maar nie beperk nie tot: gasheerdiensverskaffers, webadministrateurs en aanlyn aankoop- en afleweringsdiensverskaffers. 
www.gtbappliances.co.za
  dalk data moet deel met werknemers en werknemers van derde partye wat toegang tot die data benodig om hul daaglikse funksies vir  www.gtbappliances.co.za
www.gtbappliances.co.za mag anonieme demografiese en biometriese statistieke oor die data binne die databasis vir besigheidsdoeleindes bekend maak.
 
In die geval van
  www.gtbappliances.co.za  die verandering van eienaarskap na 'n nuwe entiteit,  www.gtbappliances.co.za

mag sy regte op die Data aan die nuwe eienaar oordra. Die nuwe eienaar van  www.gtbappliances.co.za  word vereis om elke gebruiker van die oordrag in kennis te stel en die gebruiker kan kies om sy persoonlike data op daardie tydstip te wysig of kies om dit te verwyder.  

 

VEILIGE BERGING VAN DATA

Inligting ingesamel deur  www.gtbappliances.co.za  word in 'n veilige bedryfsomgewing gestoor wat nie vir die publiek beskikbaar is nie. 
Alle data is slegs beskikbaar vir die gebruiker en daardie gemagtigde werknemers aan wie
  www.gtbappliances.co.za het toestemmings verleen deur 'n gebruikersnaam en wagwoord uit te reik. 
Dit is die verantwoordelikheid van elke gebruiker om die vertroulikheid en sekuriteit van hul wagwoord te handhaaf en te waarsku
  www.gtbappliances.co.za  of stel hul wagwoord terug as daar vermoed word dat sekuriteit in gevaar is. 
Enige ongemagtigde gebruik van
  www.gtbappliances.co.za -stelsels en pogings om toegang tot Data te verkry sonder uitdruklike magtiging is 'n skending van die Ooreenkoms, waarvan die daad deur die wet vervolgbaar is.  

 

WYSIG OF VERWYDERING VAN DATA

'n Gebruiker is in staat om die Data aan wie hulle ingedien is, op te dateer of te verwyder  www.gtbappliances.co.za , hetsy deur aan te meld of deur te kontak  www.gtbappliances.co.za  Gebruikeropdaterings of -verwydering sal weerspieël  www.gtbappliances.co.za  aktiewe databasis, maar www.gtbappliances.co.za mag Data in rugsteunlêers en argiewe behou of om te verhoed dat 'n Gebruiker per ongeluk weer by die databasis gevoeg word nadat hulle uitdruklik uitgeteken het.  

 

BEPERKING

www.gtbappliances.co.za het geen beheer oor inligting of privaatheidsbeleide van derdeparty-webwerwe waarna gehiperskakel word vanaf  www.gtbappliances.co.za .  Hierdie derdeparty-skakels word verskaf vir die gerief van die gebruikers van  www.gtbappliances.co.za en  www.gtbappliances.co.za onderskryf nie en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir die inhoud, aard of betroubaarheid van enige gekoppelde webwerf of enige skakel vervat in 'n gekoppelde webwerf www.gtbappliances.co.za  neem geen verantwoordelikheid vir die monitering, opdatering, aanvulling of regstelling van enige inligting op enige gekoppelde webwerf nie en maak geen voorstelling of waarborge rakende sodanige inligting nie. Wees asseblief bewus daarvan dat wanneer hulle na hierdie buite-webwerwe skakel, gebruikers verlaat  www.gtbappliances.co.za  en dit  www.gtbappliances.co.za is nie verantwoordelik vir die inhoud van enige ander webwerf nie.  

Hierdie beleid verduidelik hoe ons jou persoonlike inligting bekom, gebruik en versprei, binne die beperkings en onderhewig aan die vereistes wat deur die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (“POPI” of “die Wet”) gestel word.

Polisverskaffer is daartoe verbind om jou privaatheid te beskerm en te verseker dat jou persoonlike inligting ingesamel en behoorlik, wettig en deursigtig gebruik word.

POPI WET

SLEUTELBEGINSELS

Die doel van hierdie beleid is om te verduidelik hoe ons met jou persoonlike inligting handel binne die parameters wat deur POPI gestel is.  Van meet af aan is dit belangrik om te weet dat jy geregtig is op alle regte wat jy ingevolge die Wet mag hê, en vir meer inligting oor wat hierdie regte behels, verwys ons jou direk na die Wet.  Verder kan die Reguleerder van tyd tot tyd Gedragskodes vir verskeie industrieë uitreik.  Western sal daardie gedragskodes nakom wat daarop van toepassing is.  Om hierdie rede en soos hieronder in meer besonderhede uiteengesit, is hierdie beleid onderhewig aan die Wet en enige toepaslike Gedragskodes wat van tyd tot tyd deur die reguleerder uitgereik word.

Die sleutelbeginsels van hierdie beleid is egter:

1. Ons waardeer die vertroue wat jy in ons stel deur jou persoonlike inligting aan ons te gee. Ons sal altyd jou persoonlike inligting gebruik op 'n manier wat billik is en daardie vertroue waardig is.

​​

2. Ons is geregtig op duidelikheid oor hoe ons jou persoonlike inligting gebruik. Ons sal altyd deursigtig met jou wees oor watter inligting ons insamel, wat ons daarmee doen, met wie ons dit deel en met wie jy moet kontak indien jy meer wil weet of enige bekommernisse het.                                                                  

3. Ons sal met jou saamwerk om enige navrae of bekommernisse wat jy mag hê oor hoe ons jou inligting gebruik, dadelik op te los.                                                 

4. Ons sal alle redelike stappe doen om jou inligting teen misbruik te beskerm en dit veilig te hou.                                                              

5. Ons sal voldoen aan alle toepaslike databeskermingswette en regulasies en ons sal met databeskermingsowerhede saamwerk. In die afwesigheid van databeskermingswetgewing, sal ons optree in ooreenstemming met algemeen aanvaarde beginsels wat databeskerming beheer.  

 

WIE IS ONS

In hierdie beleid verwys “Beleidverskaffer” of “ons” na een of meer van die maatskappye wat in Suid-Afrika bedrywig is.

 

DIE INLIGTING WAT ONS INSAMEL

Ons samel en verwerk jou persoonlike inligting hoofsaaklik om jou toegang tot ons produkte en dienste te gee, om ons te help om ons aanbiedinge aan jou te verbeter en vir sekere ander doeleindes wat hieronder verduidelik word.  Die tipe inligting wat ons insamel, sal afhang van die doel waarvoor dit ingesamel en gebruik word. Ons sal slegs inligting insamel wat ons nodig het om aan jou die produk wat jy gekies het en dienste wat daaruit voortvloei te voorsien teen die standaard wat jy geregtig is om te verwag.

Ons samel inligting direk van jou in waar jy jou persoonlike besonderhede aan ons verskaf, byvoorbeeld wanneer jy 'n versekeringsproduk by ons uitneem of wanneer jy navrae of eise by ons indien of ons kontak. Waar moontlik, sal ons jou inlig watter inligting jy moet verskaf en watter inligting jy kan kies om te verskaf, al dan nie.  Ons samel ook inligting oor jou in van ander bronne soos hieronder verduidelik.  Webwerfgebruikinligting word ingesamel deur gebruik te maak van "koekies" (verwys na die bogenoemde "KOEKIE"-klousule) wat ons toelaat om standaard internetbesoekersgebruikinligting in te samel.

HOE ONS JOU INLIGTING GEBRUIK

Ons sal jou persoonlike inligting slegs gebruik vir die doeleindes waarvoor dit ingesamel is of met jou ooreengekom is, byvoorbeeld:

 • Om ons produkte of dienste aan jou te verskaf, om die transaksie wat jy versoek het uit te voer en om ons verhouding met jou te handhaaf;

 • Vir onderskrywingsdoeleindes;

 • Om eise te assesseer en te verwerk;

 • Om kredietverwysingssoektogte of -verifikasie uit te voer;

 • Om jou identiteit te bevestig en te verifieer of om te verifieer dat jy 'n gemagtigde gebruiker is vir sekuriteitsdoeleindes;

 • Vir operasionele doeleindes, en waar van toepassing, kredietpunte en assessering en kredietbestuur;

 • Vir doeleindes van eiskontroles;

 • Vir die opsporing en voorkoming van bedrog, misdaad, geldwassery of ander wanpraktyke;

 • Vir skuldnasporing of skuldinvordering;

 • Om mark- of klanttevredenheidsnavorsing te doen of vir statistiese ontleding;

 • Vir oudit- en rekordhoudingdoeleindes;

 • Vir skakeling met derdeparty-diensverskaffers om daardie dienste aan jou te bied wat nodig mag wees in terme van die beleid wat ons met jou het;

 • In verband met regsgedinge.

Ons sal ook jou persoonlike inligting gebruik om te voldoen aan wetlike en regulatoriese vereistes of industriekodes waarop ons onderskryf of wat op ons van toepassing is, of wanneer dit andersins deur die wet toegelaat word (byvoorbeeld om Western se belange te beskerm).

Die verwerking van jou persoonlike inligting sal te alle tye wettiglik gedoen word en nie op 'n wyse wat inbreuk maak op jou privaatheid nie.

OPENBAARMAKING VAN INLIGTING

Ons kan jou persoonlike inligting bekend maak aan ons diensverskaffers wat betrokke is by die lewering van produkte of dienste aan jou, ingevolge die beleid. Ons het ooreenkomste met hulle in plek om te verseker dat hulle aan hierdie privaatheidsbepalings voldoen.  Ons kan jou persoonlike inligting deel met, en inligting oor jou verkry van:

 • Derde partye vir die doeleindes hierbo gelys, byvoorbeeld kredietverwysings- en bedrogvoorkomingsagentskappe, wetstoepassingsagentskappe;

 • Ander versekeraars om bedrieglike eise te voorkom;

 • Ander derde partye van wie jy gekies het om bemarkingsinligting te ontvang.

 

Ons kan ook jou inligting bekend maak:

 • Waar ons 'n plig of 'n reg het om te openbaar ingevolge wetgewing of bedryfskodes;

 • Waar ons glo dat dit nodig is om ons regte te beskerm.

INLIGTING VAN SEKURITEIT

Ons is wetlik verplig om voldoende beskerming te bied vir die persoonlike inligting wat ons hou en om ongemagtigde toegang en gebruik van persoonlike inligting te stop. Ons sal op 'n deurlopende basis voortgaan om ons sekuriteitskontroles en verwante prosesse te hersien om te verseker dat jou persoonlike inligting veilig is.

Ons sekuriteitsbeleide en -prosedures sluit onder andere in:

 • Fisiese sekuriteit;

 • Rekenaar- en netwerksekuriteit;

 • Toegang tot persoonlike inligting;

 • Veilige kommunikasie;

 • Sekuriteit in die uitkontraktering van aktiwiteite of funksies;

 • Bewaring en wegdoen van inligting;

 • Aanvaarbare gebruik van persoonlike inligting;

 • Bestuur en regulatoriese kwessies;

 • Monitering van toegang en gebruik van privaat inligting;

 • Ondersoek en reageer op sekuriteitsinsidente.

Wanneer ons met derde partye kontrakteer, lê ons toepaslike sekuriteits-, privaatheid- en vertroulikheidsverpligtinge op hulle op om te verseker dat persoonlike inligting waarvoor ons verantwoordelik bly, veilig gehou word.  Ons sal dalk jou persoonlike inligting na 'n ander land moet oordra vir verwerking of berging. Ons sal verseker dat enigiemand aan wie ons jou persoonlike inligting deurgee, instem om jou inligting met dieselfde vlak van beskerming te hanteer as waartoe ons verplig is.

JOU REGTE: TOEGANG TOT INLIGTING

Jy het die reg om 'n afskrif van die persoonlike inligting wat ons op rekord het vir jou aan te vra. Om dit te doen, kontak ons eenvoudig en spesifiseer watter inligting jy wil hê. Ons sal alle redelike stappe neem om jou identiteit te bevestig voordat besonderhede van jou persoonlike inligting verskaf word.  Neem asseblief kennis dat enige sodanige toegangsversoek onderhewig kan wees aan 'n betaling van 'n wetlik toelaatbare fooi.

REGSTELLING VAN INLIGTING

Jy het die reg om ons te vra om jou persoonlike inligting op te dateer, reg te stel of uit te vee. Jy kan dit doen deur ons te kontak by die nommers/adresse wat op ons webwerf verskaf word, onderhewig aan die vereistes waaraan ons ingevolge die wet moet voldoen.

Ons sal alle redelike stappe doen om jou identiteit te bevestig voordat ons veranderinge aanbring aan die persoonlike inligting wat ons oor jou mag hou.

Ons sal dit waardeer as jy jou persoonlike inligting akkuraat sal hou. In die geval dat daar veranderinge aan jou persoonlike inligting is, soos, maar nie beperk nie tot, 'n verandering in kontakbesonderhede en of 'n woonadres, kontak ons asseblief sodat ons jou rekords kan opdateer.

KOMMENTAAR

As jy enige vrae, kommentaar of bekommernisse het oor hoe ons jou persoonlike inligting hanteer, kan jy ons kontak.

 

Jy het die reg om ons te vertel as jy:

 • wil nie in die toekoms deur ons gekontak word nie

 • wil graag 'n afskrif hê van die persoonlike inligting wat ons oor jou hou

 • wil graag hê dat ons jou persoonlike inligting in ons rekords moet regstel, opdateer of uitvee

 • enige misbruik van jou persoonlike inligting wil rapporteer

Om ons te help met die hantering van jou versoek, verskaf asseblief jou volle naam en besonderhede.

VERANDERINGE AAN HIERDIE BELEID

Hierdie dokument kan van tyd tot tyd verander soos vereis.  Gaan asseblief hierdie webwerf gereeld na om u in kennis te stel van enige veranderinge.

 

NAVRAE

Enige vrae of bekommernisse wat verband hou met ons privaatheidsbeleid, kontak ons asseblief. 

Kontak Ons

Privacy Policy
bottom of page